WHIRLPOOL KONYHAGÉP MÁRKABOLT ÉS OUTLET
1133 Budapest, Dráva u. 6.
Nonstop információ és rendelésfelvétel:
(06-70) 222-9-222.
Tegyen egy próbát, HÍVJON MOST!
Akciós mintadarabok
Akciós utolsó dobozos darabok
Klímák/Légkondik
Sütők
Mikrohullámú sütők
Főzőlapok
Elszívók
Mosogatógépek
Hűtőszekrények
Fagyasztók
Mosógépek
Kávéfőzők
Szárítógépek
Víztisztítók
Konyhai kisgépek
Konyhai edények
Tisztítószerek
Főoldal Kapcsolat Szállítás Ajánlatkérés Kosár
A következő internetes oldal használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati feltételeket. Az internetes oldalak használatával, Ön ezen feltételeket magára nézve elfogadja. Amennyiben a használati feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.

A weboldal használatának jogi szabályozása és használati feltételei:

Használatra vonatkozó szabályok:

A Gemini Kft. engedélyezi az alábbi internetes oldalon található anyagok személyes és kereskedelmi célú tanulmányozását és azokról való letöltést, azzal a kritériummal, hogy Ön tiszteletben tartja az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat. A jelen Oldalakon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az Oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen Feltételek bármilyen megszegése azt eredményezi, hogy Ön az Internetes oldalak használatára vonatkozó engedélyt minden egyéb jogcselekmény nélkül, automatikusan elveszíti és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles. Az oldalakon talált anyag reprodukálása és ismételt, bármilyen médiában való publikálása a Gemini Kft. előzetes, írásbeli engedélyéhez van kötve.

Személyes adatok

Ön általában a Gemini Kft. weblapját anélkül látogathatja, hogy be kellene mutatkoznia vagy bármilyen személyes adatot ki kellene szolgáltatnia magáról. Amennyiben Ön olyan információt közöl ezeken az Oldalakon, amelyekkel az Ön személye azonosítható, mind Ön, mind a Gemini Kft. elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás

A jelen Oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen Oldalakat el fogja hagyni. A Gemini Kft.-nek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően a Gemini Kft. az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen Oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más Internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Szavatosság, Jótállás kizárása

A jelen oldalakon szolgáltatott anyagok önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz.
A Gemini Kft. kifejezetten elutasít bármiféle felelősségvállalását ezen anyagokért, ideértve akár a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő, akár egy adott célnak való megfeleléssel vagy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget. A Gemini Kft. nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A Gemini Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Oldalakon található anyagokat vagy a bennük vázolt termékeket és esetlegesen publikált árakat. Az Oldalakon fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, a Gemini Kft. azok felújítására és aktualizálására kötelezettséget nem vállal.

A felelősség korlátozása

a Gemini kft. , annak beszállítói vagy a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ehhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információ használatából vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). a fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére a gemini kft -t vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették. ha önnek a jelen oldalak használata következtében akár az ön által használt berendezésben, akár pedig adatokra vonatkozóan bármilyen javítási, szerelési vagy helyreigazítási igénye merülne fel, annak költségeit teljes egészében ön köteles állni, viselni.
amennyiben az alkalmazandó jog a véletlenszerűen vagy közvetett módon bekövetkező káreseményekért való felelősség kizárását megtiltja, ebben az esetben a fenti korlátozás és felelősségkizárás önre nem vonatkozik.

Alkalmazandó jog

A jelen Feltételek a Magyar Köztársaság jogi szabályozása alapján, annak figyelembe vételével készültek, és e jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ellentmondó jogszabályok alkalmazásának módjára vonatkozó jogelvek és elméletek alkalmazása kizárt. A jelen Oldalak használatának következtében felmerülő bármely jogvita eldöntésére a Gemini Kft. székhelye szerinti bíróság az illetékes.
A jelen oldalakat a Gemini Kft. szerkeszti Magyarországon, így jelen oldalakra a magyar jog az irányadó. A Gemini Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen Oldalakon található anyagok a Magyar Köztársaság területén kívül is megfelelőek illetve használatra alkalmasak. Olyan területekről, melyeken az Oldalak tartalma jogellenesnek számít, az Oldalakra való belépés kifejezetten tilos. Az Oldalak anyagának, másolatainak illetve átdolgozásainak a vonatkozó rendelkezések, -ideértve a Magyar Köztársaság exportra vonatkozó törvényeit és rendelkezéseit-, megszegésével történő használata, exportja és újra exportálása nem engedélyezett. Az Oldalakra a Magyar Köztársaságon kívüli területről belépő személyek saját elhatározásuk alapján használják a Internetes Oldalakat és a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért teljes felelősséget vállalnak.

Vegyes rendelkezések

A Gemini Kft. jogosult a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen Oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az Internetes Oldalakon kifejezetten megjelenő helyi szabályozás értelmében érvényüket veszíthetik.
Bármely, a Gemini Kft. Internetes oldalaira belépő felhasználó köteles a Gemini Kft. Internetes oldalakra történő Belépés Irányelveit és az összes vonatkozó törvényi rendelkezést betartani.

Gemini Kft. 2012 március

Ajánlott termékek
Gemini 001 Konyhai vágódeszka
Hasznos információk
Ajánlatkérő kérdőív
Letölthető katalógusok
Stíluskalauz
Technikai újdonságok ismertetése
Szakszavak értelmezése
Használati utasítások letöltése
Video lista
Ínycsiklandó fotó galéria
Rólunk írták
Általános Használati Feltételek


Weboldalunkon található áraink és készletinformációink folyamatosan változhatnak, ezért csak tájékoztató jellegűek.
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A megrendelés leadása nem számít szerződéskötésnek, azon mindkét fél módosíthat.
Jó böngészést kívánunk. | Adatvédelmi Tájékoztató | ÁSZF